Finspångs kommun

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan består av nationella program och individuella program. Studietiden är fyra år.

Den anpassade gymnasieskolan på Bergska Gymnasiet har stark koppling till skolans övriga verksamheter genom våra gemensamma lokaler och aktiviteter.

Vår verksamhet är utåtriktad. Du har arbetsplats­förlagt lärande (så kallad APL) eller praktik, under hela din studietid. Dessutom ges möjlighet att göra studiebesök och resor. Vi använder oss av ett projektinriktat arbetssätt där vi lär oss i ett meningsfullt sammanhang. Målet är att du efter avslutade studier ska ha en god grund att stå på inför kommande vuxen- och yrkesliv.

För att kunna ge dig så bra förutsättningar som möjligt inför vuxenlivet samarbetar vi med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LSS‐ handläggare och kommunens arbetslivs­hand­läggare.

Den anpassade gymnasieskolan på Bergska gymnasiet erbjuder:

Kontakt

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Lärare IM
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång