Finspångs kommun

Vårt utbud

På Bergska gymnasiet erbjuder vi ett brett utbud av både högskole- och yrkesförberedande program. På skolan finns olika utbildningsformer, bland annat lärlingsutbildning som erbjuder sex olika program samt flera introduktionsprogram för dig som ännu inte nått behörighet. Även gymnasiesärskolan erbjuder olika program. Klicka vidare för att läsa mer om programmen, dess inriktingar, kursutbud, utbildningsformer och särskilda behörighetskrav.