Finspångs kommun

Behörighetskrav och att söka till gymnasiet

Behörighetskrav

För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Utöver det krävs följande för de olika programmen:

 • För behörighet till yrkesprogram krävs även godkända betyg i fem andra ämnen.
 • För behörighet till det samhällsvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i geografi, samhällskunskap, historia, religionskunskap och fem andra ämnen.
 • För behörighet till det naturvetenskapliga programmet krävs även godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.
  Elever som inte uppnår ovanstående krav har rätt att gå kvar i grundskolan i upp till två år för att på så sätt slutföra utbildningen.

Elever som inte uppnått behörighet till nationellt gymnasieprogram kan även söka till något av Introduktionsprogrammen.

Att söka till gymnasiet

Du kan söka till gymnasieskola på webbplatsen gymnasiestudera.se. Vid eventuella frågor kring din ansökan kontaktar du i första hand Studie- och yrkesvägledaren på din skola. Det går även att kontakta gymnasieantagningen i Norrköping.

Du har rätt att välja skola i någon annan kommun.

På SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) webbplats kan du läsa en samlad och jämförbar reslutatredovisning av alla gymnasieskolor i landet.

Att tänka på innan ditt gymnasieval

 1. Vad du själv tycker är viktigast
 2. Vilken typ av program passar dig? Kolla innehåll, programinriktningar och kursutbud.
 3. Ta reda på fakta inför gymnasievalet
 4. Skolans kontakter och samarbeten
 5. Läs om vad andra elever tycker om sitt gymnasieval
 6. Efter gymnasiet
 7. Leder ditt gymnasieval till arbete?
 8. Eget val av gymnasiekurs?

Kontakt

Johanna Fornasaro
Resultat- och enhetschef/rektor
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-851 02
Johanna.fornasaro@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång