Språk/Language

Hällestad Borggård

Hällestad Borggård ligger drygt 14 kilometer väster om Finspångs tätort. Här finns en grundskola, bibliotek, pizzeria, lanthandel och en drivmedelstation. Orten består av områdena Hällestad kyrkby, Hällestad stationssamhälle samt Borggård.

Borggård

Hällestad kyrkby är området runt Hällestadån, kyrkan och äldreboendet Hällestadsgården. Området är utbrett på båda sidor om riksväg 51. Här finns pizzeria, lanthandel och drivmedelstation.

Hällestad stationssamhälle ligger något längre österut, utmed den gamla banvallen och på södra sidan av riksväg 51. Här ligger Hällestad skola som tar emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6, och en biblioteksfilial.

Borggård ligger vid Hällestadån och präglas av Borggårds Bruk med anor från 1500-talet. Hällestad stationssamhälle och Borggård är tätt sammankopplat, dels genom den geografiska närheten och dels genom gång- och cykelvägar.

Småorter

Det finns ett antal småorter i området, här nedanför kan du se några av dem.

  • Boda
  • Gärtorp
  • Mellantorp
  • Skånstorp
  • Sätra
  • Valstorp

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång