Kommunala aktivitetsansvaret - KAA

kompass

Finspångs kommun har ett ansvar enligt skollagen att följa upp alla ungdomar mellan 16-19 år, som inte har gått ut gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och erbjuda dem lämpliga åtgärder och aktiviteter.

I kommunen finns en samordnare som arbetar med den uppföljningen.

Samordnaren får information om:

  •  ungdomar som inte börjar något nationellt gymnasieprogram
  • elever som avbryter sina gymnasiestudier.

När det händer tar samordnaren kontakt med ungdomen för att få en bild av situationen, och för att erbjuda hjälp med att:

  • söka studier 
  • följa med och ordna studiebesök på olika skolor
  • kontakta Arbetsförmedlingen

Enligt 29 kap. 9 § skollagen, från och med 1 januari 2015. 

Vill du veta mer kan du läsa om lagen på Skolverkets webbplats, se länk under mer information till höger på sidan.  

Du är välkommen kontakta samordnaren för dina frågor, se kontaktuppgift till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image