Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn 6-12 år.

Fritidshemmen är i de flesta fall lokalmässigt integrerade med förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmet styrs av Skollagen, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011.

Uppdraget är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Mål och aktivitetsplan

Fritidshemmen i kommunen har en övergripande mål- och verksamhetssplan.
Med den som grund skapar de olika fritidshemmen en lokal mål- och aktivitetsplan.

Hämta Finspångs kommuns övergripande mål- och verksamhetsplan för fritidshem (pdf-fil, 112 kb, öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan om plats

Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett ”Anmälan fritidshem”, som lämnas till skolans rektorsexpedition.

Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år.

Hämta blankett för anmälan till fritidshem (Finns på blankettportalen Mina sidor)

Hämta blankett för anmälan till fritidshem under skollov (Finns på blankettportalen Mina sidor)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image