Försörjningsstöd

Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt kan ha rätt till försörjningsstöd. Ansökan om försörjningsstöd (socialbidrag) görs i den kommun där man vistas. Stödet är individuellt behovsprövat utifrån Socialtjänstlagen och kommunens fastställda riktlinjer. (PDF-fil 640 kb öppnas i nytt fönster)

Blankett för ansökan

Blanketten för ansökan om försörjningsstöd hittar du på blankettportalen Mina sidor.

Bidrag i två delar

Kommunens socialtjänst har fastställt en norm som överensstämmer med riksnormen. Normen anger hur stora bidragsbeloppen är per månad.

Normen är delad i personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader.

Personliga kostnader

  • Livsmedel - utgångspunkten är att möjliggöra en näringsmässig och varierad kost.
  • Kläder och skor - kostnad för det vardagliga behovet av kläder och skor.
  • Lek och fritid - kostnader för skäliga aktiviteter t.ex att läsa böcker och tidningar, lyssna på musik, att utöva någon fritidssysselsättning ex. idrott.
  • Ungdomsförsäkring med 40 kronor.
  • Hygien - dagligvaror såsom tvål och tandkräm samt hårklippning.

Gemensamma hushållskostnader

  • Förbrukningsvaror - material för skötsel och vård av bostaden samt klädvård.
  • Dagstidning, telefon, TV-licens mm - en årlig prenumeration av en dagstidning, telefonabonnemang och samtalsavgifter samt TV-licens.
  • Hemförsäkring - alla hushåll förutsätts ha en hemförsäkring.
  • Husgeråd mm - Här ingår kostnader för matlagning, städning och klädvård. Inköp av radio, TV, stereo samt reparationer av dessa. Posten är avsedd som sparande för nyanskaffning men inte för grundutrustning för den som saknar sådan.
  • Bostad – skäliga kostnader för bostad och el ingår.

Provberäkna om du har rätt till försörjningsstöd på socialstyrelsens webbplats.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image