Hållbart resande

Transporter står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att minska klimatpåverkan är det alltså viktigt att resor och transporter blir mer hållbara. Här tipsar vi om hur du kan resa mer hållbart som fotgängare, cyklist, bilist eller kollektivtrafikresenär.

Nya cykelkartanCykla eller gå

Visste du att det finns 55 kilometer gång- och cykelväg i Finspång? Genom att gå eller cykla istället för att ta bilen sparar du både pengar och koldioxid, och du får dessutom möjlighet till vardagsmotion och naturupplevelser. Om avståndet är långt så kanske en elcykel kan vara något för dig - eller så kanske du kan cykla till en busshållplats, och fortsätta resan därifrån?

Cykelkartan

I kommunhusets reception, biblioteket, turistbyrån och Arena Grosvad kan du hämta ett exemplar av Finspångs cykelkarta, som visar cykelvägar i och utanför tätorten och som är lätt att ha med i fickan.

Snöröjning

Vid tre centimeter snödjup startar snöröjning på de stora gång- och cykelvägarna, på de gång- och cykelvägar som leder till skolor och förskolor och vid vissa hållplatslägen.

Pumpa cykeldäcken

Vid busshållplatserna på Finnvedsvägen finns två cykelpumpar, där du kan fylla på luft med hjälp av en kompressor. Vid Klippestorpsgården i Vibjörnsparken finns en cykelpump där du kan fylla dina cykeldäck med handkraft.

Gå eller cykla till skolan

Att gå eller cykla till skolan tillsammans med barnen är ett bra sätt att träna på hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Det är även bra för alla att röra på sig, och barn som gått eller cyklat till skolan kan ha lättare att koncentrera sig i skolan. Färre bilar som släpper av barn vid skolan skapar dessutom en tryggare skolmiljö.

Några alternativ till att alltid gå eller cykla med barnen:

 • Gå eller cykla en dag i veckan
 • Ställ bilen en bit bort och gå den sista sträckan tillsammans
 • Starta en vandrande skolbuss tillsammans med klasskamrater eller familjer som bor i närheten. På så sätt kan flera föräldrar dela på ansvaret och du behöver inte själv gå med barnen varje dag.

Buss med öppen dörr.Ska till Norrköping (Resecentrum) Fotograf: Jan Erik Petterson)Kollektivtrafik

I Finspång och övriga Östergötland kan du resa kollektivt med Östgötatrafiken. Tidtabeller, linjekartor, priser och hjälp med reseplanering hittar du på Östgötatrafikens hemsida och i deras mobilapp.

Att åka kollektivt är inte bara ett sätt att resa mer miljövänligt och spara pengar. Du kan dessutom använda restiden till att exempelvis läsa eller jobba, istället för att koncentrera dig på bilkörningen.

Många utnyttjar bussen: under 2016 gjordes hela 500 000 påstigningar inom Finspångs kommun, vilket är en ökning med 7% från 2015.

Hur klimatsmart är bussen?

Alla Östgötatrafikens bussar körs på fossilfria drivmedel. I tätorterna körs bussarna på biogas som produceras i Linköping och främst baseras på matavfall. Landsbygds- och expressbussar körs på fossilfri diesel; HVO eller RME. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) framställs bland annat av slaktavfall. RME (rapsmetylester) framställs av raps. Östgötapendeln och spårvagnar använder förnybar el, från vattenkraft och vindkraft.

Hållbart resande med bil

Du kan minska din klimatpåverkan även när du behöver ta bilen. Byt till förnybart bränsle, kör sparsamt, samåk med familj, vänner eller kolleger när du kan… Kanske behöver du inte äga bil utan kan gå med i en bilpool eller utnyttja hyrbil?

laddningsstation för elbilI Finspångs kommun kan du tanka E85, som är ett förnybart bränsle som baseras på etanol, och HVO100 som är en fossilfri diesel. Du kan även ladda din elbil i någon av kommunens tre publika laddningsstationer, som finns vid biblioteket på Finnvedsvägen 4, vid Arena Grosvad (Medley) och centralt på Vallonvägen 10. Laddningsstationerna har två uttag av typ 2, 22 kW. Tills vidare är laddningen kostnadsfri. Kartor med laddstationer och tankställen med förnybara bränslen hittar du genom en länk till höger på sidan.

Sparsam körning

 • Kör med framförhållning – undvik stopp
 • Kör på hög växel och håll en jämn hastighet
 • Håll hastighetsgränserna – högre hastighet ger högre bränsleförbrukning
 • Motorbromsa: lätta på gasen och växla ner, istället för att trampa på bromsen
 • Kör inte på tomgång
 • Håll rätt tryck i däcken
 • Av med takräcket och undvik onödig last
 • Använd motorvärmare
 • Serva bilen regelbundet

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image