Bredband

Hus vid sjöMed bredband kan du hämta och skicka stora mängder information som bilder och musik. Du kan också använda bredband till tjänster som telefoni, radio och TV. Både fasta och mobila lösningar marknadsförs som bredband. Vanligen ger fast bredband högre överföringshastighet än mobilt bredband.

I Finspångs kommun är det Finet Stadsnät AB som ansvarar för bredbandsfiberutbyggnaden.

Läs mer om bredband på Post- och telestyrelsens webbplats, länk till höger.

Mål för Finspångs kommun

Finspångs kommun vill ge näringsliv och medborgare tillgång till bredband och telefoni med hög kapacitet för att kunna använda informationsteknologi och olika tjänster som erbjuds. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till en öppen bredbandmarknad.

Det gör vi genom att:

  • använda förbindelser med hög kapacitet till kringliggande kommuner för att ta tillvara möjligheter till samverkan kring olika system för informationsteknologi.
  • lansera ett fiberanslutningskoncept för byanät. Vid utformning av konceptet tar vi hänsyn till Länsstyrelsens projekt Byalag NGA - Next Generation Access.
  • skapa en rutin för att få med kanalisation för fiber till all nyexploatering.
  • bygga ett framtidssäkert nät som är baserat på fiber som det framtidssäkra alternativet och statens bredbandsstrategi med 100 Mb per sekund till 40 procent av hushåll och företag 2015 och 90 procent 2020.

Du kan läsa mer om Finspångs kommuns informationsteknik och syn på den i Översiktsplanen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image