Nyheter

29 juni 2016 kl. 08:58

I höst börjar förädlingen av Vibjörnsparken

Ek i VibjörnsparkenDet första som sker är en stor satsning på belysning av gångstråk, pulkabacken och den stora eken. I nästa steg anläggs ett nytt gångstråk. Då ska också parkbänkar bytas ut. Under 2017 avslutas uppfräschningen med plantering av ängar och en lekplats. Läs hela nyheten

27 juni 2016 kl. 14:00

Samråd om detaljplan för fastigheterna Värdshuset 1 och Bruket 1 med flera

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna längs Bruksgatan vid Bruksparken. Förslaget finns nu utställt för samråd i kommunhusets entré.  Läs hela nyheten

27 juni 2016 kl. 07:00

Samråd om detaljplan för bostadsbebyggelse i kvarteren Spaden, Grepen och Kremlan med flera

Syftet med detaljplanen är att kunna utveckla bostadsbebyggelsen i området och anpassa planbestämmelserna till moderna förhållanden. Läs hela nyheten

20 juni 2016 kl. 07:00

Granskning av detaljplan för Lillängsskolan

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för förskola och skola på fastigheten Statorn 5 (Lillängsskolan). Detaljplanen är utställd för granskning till och med den 4 juli 2016. Läs hela nyheten

Fler nyheter

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image