Språk/Language

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Finspångs kommun samarbetar med Linköpings universitet och erbjuder dig som studerar till sjuksköterska, socionom, fysioterapeut samt arbetsterapeut att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Finspång.

Sjuksköterskestudent

VFU erbjuds på särskilt boende samt i hemsjukvård för dig som går i termin 1, termin 3, termin 5 samt termin 6.

Socionomstudent

VFU erbjuds inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, vård och omsorg, LSS samt inom utbildning för dig som går i termin 5. Sektorernas utbud av VFU-platser kan skilja mellan vår- och hösttermin.

Fysioterapeutstudent

VFU erbjuds på särskilt boende samt i hemsjukvård för dig som går i termin 2.

Arbetsterapeutstudent

VFU erbjuds på särskilt boende samt i hemsjukvård för dig som går i termin 2. För termin 3 samt 4 och 6 erbjuds placering med inriktning LSS och psykiatri.


Vi arbetar för att ge samtliga studenter den bästa utbildningen inför framtiden. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor:

  • ANSVAR
  • SERVICEANDA
  • UTVECKLING

Vårt mål är att göra din VFU-period så lärorik som möjligt!

Kontakt

Hanna Gustafsson
Sjuksköterska / Huvudhandledare

hanna.gustafsson@finspang.se

Maria Jarl
Sjuksköterska / Huvudhandledare

maria.jarl@finspang.se

Lena Johansson
Fysioterapeut / Arbetsterapeut / Huvudhandledare

lena.johansson3@finspang.se

Helga Waerme
Socionom / Huvudhandledare

helga.waerme@finspang.se