Finspångs kommun

Språk/Language

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Om vissa myndigheter, kommuner och företag i Sverige utsätts för antagonistiska handlingar kan det orsaka allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Det kan till exempel handla om verksamheter inom rättsväsendet, energi- eller vattenförsörjningen, telekommunikationer eller transportsektorn.

Vad görs i Finspångs kommun?

Finspångs kommun genomför ett flertal aktiviteter för att förebygga och förbereda inför en eventuell krissituation kopplat till säkerhetsskydd, bland annat:

  • VBE-plan (plan mot våldsbejakande extremism)
  • Plan för hot- och våld mot förtroendevalda och tjänstepersoner
  • Rutin för inpassering i kommunhuset
  • Risk- och sårbarhetsanalys inkl åtgärdsplan
  • Utbildning för medarbetare för hantering av pågående dödligt våld

Om du drabbas

Kontakt

Helené From
Samhällsbyggnads- och säkerhetschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång