Finspångs kommun

Språk/Language

Brandskydd i flerbostadshus

Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Det finns enkla åtgärder för att minska riskerna, många brandoffer hade kunnat överleva tack vare något så enkelt som en brandvarnare.

Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram information som riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i flerbostadshus. Informationen beskriver kortfattat vilket ansvar olika parter har för brandskyddet och de vanligast förekommande brandskyddsinstallationerna i flerbostadshus. Den ger också olika tips och idéer kring hur du skyddar din byggnad från brand. Informationen är tänkt som ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet som ska bedrivas i fastigheten.

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång