Språk/Language

Regionalt brotts­förebyggande arbete

Finspångs kommun deltar i regionala nätverk för brottsförbyggande arbete.

Regionalt nätverk

Nätverket Regional samverkan för brottsprevention (Regbrå) är ett samarbete mellan kommunerna i regionen, Polisen i Östergötland och Linköpings universitet.

Nätverket har funnits i sin nuvarande form sedan december 2010 och består av representanter från lokala BRÅ-organisationer, kommuner och polisen.

Kontakt

Helena Wetterhall
Strategchef
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 83
helena.wetterhall@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång