Språk/Language

Intern brandskydds­kontrollant

Kursen vänder sig till dig som praktiskt ska kunna kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Den passar även för dig som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer. Brandskyddet ska bedrivas systematiskt för att få en helhetssyn. Myndigheten för samhällskydd och beredskap belyser detta i Allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3.

Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare kunskap så att du själv kan påbörja arbetet med att identifiera och dokumentera det egna brandskyddet och på så sätt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Varje deltagare får kurspärm med material som gör att arbetet underlättas.

Kurslängd: kl. 8 till cirka 15.

Pris: 2 000 kr inklusive kurspärm, lunch och kaffe.

Kontakt

Vid frågor om utbildningens innehåll eller för att anmäla dig till kursen kontakta:

Mattias Ström
Insatsledare, Brandingenjör
Räddningstjänsten

0122-852 17
mattias.strom@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång

Vid ombokning, avbokning eller andra praktiska frågor kopplat till ett utbildningstillfälle kontakta:

Torbjörn Boström
Administratör
Räddningstjänsten

0122-850 80
torbjorn.bostrom@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång