Språk/Language

Viktig meddelande till allmänheten (VMA)

Skulle en större hotsituation, så som allvarliga bränder, gasutsläpp, akuta hot mot vattenförsörjning eller krig, uppkomma i Finspångs kommun startar ett varningssystem i det aktuella geografiska området. Det finns flera sätt att få ut Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Huvudkanaler för VMA är radio och tv samt, vid vissa tillfällen, ljudsignalen "Hesa Fredrik".

Efter att lagändringen om elektronisk kommunikation, trädde i kraft har man sedan den 1 juli 2017 även kunnat få VMA via SMS. Då har SOS Alarm med hjälp av mobilens position kunnat varna de som befinner sig i det berörda området.

Varningssystemet kan utgöras av ett högt utomhuslarm (i folkmun kallat Hesa Fredrik).

Signalen för viktigt meddelande består av ljud i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas i cirka två minuter.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio eller titta på tv:n för information om varför signalen ljuder.

Faran över består av en 30-40 sekunder lång signal.

Test av signalen

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i

  • mars
  • juni
  • september
  • december

Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Varningssystemet har testats var tredje månad under de senaste 15 åren.

Utomhuslarmet/VMA-tutor underhålls

Finspångs kommun har 16 stycken tutor utplacerade i tätorten. De flesta drivs av en kompressor. De nyare är elektriska. I uppdrag av Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) så servar och lagar Finspång Räddningstjänst dessa VMA-tutor. 2018 påbörjades ett arbete med att byta ut samtliga VMA-tutor som drivs av kompressor mot nyare elektriska VMA-tutor i samverkan med Vattenfall.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång