Språk/Language

Förvara brandfarliga varor på ett säkert sätt i hemmet

För att du ska kunna hantera brandfarliga varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna. Om du hanterar större mängder så måste du ha tillstånd från räddningstjänsten.

Flaskor med färgat innehåll.

För att få tillstånd så måste du visa att du kan hantera de brandfarliga varorna på ett säkert sätt. Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av ämne det handlar om samt om ämnet ska hanteras yrkesmässigt eller privat. Det är räddningstjänsten i kommunen som beviljar tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tillstånd för att hantera explosiva varor beviljas av polisen.

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång