Språk/Language

Företag och organisationer

Det bästa brandskyddet är att minimera riskerna för att en brand uppstår. Såväl företag och organisationer som föreningar har skyldighet att förebygga brand enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). På dessa flikar finner du viktig information om hur du uppfyller kraven tillsammans med många andra tips.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång