Språk/Language

Ny familjecentral i Finspång

Här kan man till exempel delta i öppna förskolans aktiviteter, gå föräldrakurs och få stöd i sin föräldraroll. All verksamhet sker i samverkan med social­tjänst, förskola och barnavårds­central som dessutom kommer att förlägga delar av sin verksamhet på familje­centralen.

Ingången till familjecentralen.

Familjecentralens öppna förskola riktar sig till barn mellan noll till sex år. Där kan du delta med ditt barn i aktiviteter som pyssel i skaparverkstaden, sångstund, rörelselek, naturgrupp och sago­läsning. För de allra yngsta finns även spädbarns­massage.

Föräldrar kan få råd och stöd av utbildade förskollärare. Dessutom finns det möjlighet till föräldra­stödskontakt och budget- och skuldrådgivning.

–Det här blir Finspångs kommunala öppna förskola. På familjecentralen Pärlan ökar vi samverkan mellan både vården och socialtjänsten. Vi vill skapa en neutral mötesplats för familjer och barn dit många vill komma, säger Nina Johansson, gruppchef för individ- och familjeomsorg.

Familjecentralen öppnade 17 augusti 2022.

Kontakt

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång