Språk/Language

Viktigt meddelande till allmänheten

Vid allvarliga och akuta hot som stora bränder och gasutsläpp behöver allmänheten varnas och ibland söka skydd. Till hjälp för detta finns varningssystemet "viktigt meddelande till allmänheten" (VMA).

Skulle en större hotsituation som allvarliga bränder eller gasutsläpp ske i Finspångs kommun startar ett varningssystem. Det finns flera sätt att få ut "viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Huvudkanaler för VMA är Sveriges Radio P4 och SVT samt vid vissa tillfällen ljudsignalen "Hesa Fredrik".

Viktig information!

Signalen för viktigt meddelande består av ljud i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas i cirka två minuter.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT för information om varför signalen ljuder.

Faran över består av en 30-40 sekunder lång signal.

Test av signalen

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i:

  • mars
  • juni
  • september och
  • december

Då ljuder utomhussignalen i Finspångs tätort och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Kontakt

Helene From
Samhällsbyggnadschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
helene.from@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång