Språk/Language

Kommunens ansvar vid kriser och samhällsstörningar

Alla kommuner har krav på sig att ha en beredskap för att kunna verka vid en stor olycka eller en annan händelse. Det kan exempelvis vara ett långvarigt elavbrott eller oanvändbart dricksvatten. Sådana situationer kräver förmåga att samordna och prioritera resurser så att kommunen kan fortsätta att klara sin uppgifter.

Finspångs kommun arbetar inom flera områden för att invånarna ska känna sig trygga och säkra. Vi följer samhällsutvecklingen och arbetar aktivt för att hantera riskerna genom information, rådgivning, utbildning och genom att förbereda vår beredskapsorganisation. Arbetet omfattar allt från den vardagliga olyckshändelsen till större påfrestningar i samhället.

Vid störningar och händelser med allvarliga konsekvenser för dig som bor eller vistas i Finspångs kommun förmedlar kommunen information om händelsen via kommunens webbplats samt på Facebook. Du får också information via beredskapskanalen Sveriges Radio P4 samt krisinformation.se.

Kontakt

Helene From
Samhällsbyggnadschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
helene.from@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång