Språk/Language

Kampanjen 72 timmar

Under 2017 genomfördes informationskampanjen 72 timmar tillsammans med Norrköpings kommun. Vi ville öka medborgarnas krisberedskap och förståelsen för hur samhället fungerar i en kris eller samhällsstörning.

Redo för 72 timmar. Fotograf: Crelle Ekstrand

Vi testade 72 timmar utan el, värme och vatten

En del i kampanjen var 72-timmarstestet som innebar att Finspångs kommuns beredskapssamordnare Nina Öberg och Norrköpings kommuns säkerhetschef Richard Tjernström var strandsatta i ett öde hus utan el, vatten eller värme i tre dygn.

Testet genomfördes i mitten av november 2017 för att prova rekommendationerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ­– fungerade myndighetens råd bra eller fanns det andra sätt som var bättre?

I filmerna nedan får du följa Richard Tjernström och Nina Öberg och ta del av erfarenheter och kunskaper som de fick under tiden i huset.

Nina och Richard planerar

Tema mat

Tema värme

Tema vatten

Tema kommunikation

Kontakt

Helene From
Samhällsbyggnadschef
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 60
helene.from@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång