Finspångs kommun

Språk/Language

Stödfamilj

Stödfamiljen tar emot ett barn med någon typ av funktionsnedsättning i sitt hem. Den vanligaste omfattningen är ett par dygn i månaden eller efter behov. Genom stödfamiljen får barnets familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte samt träning i sociala situationer och relationer med andra.

Vill du bli stödförälder?

Alla i familjen måste vara överens om att bli stödfamilj och man ska ha det tryggt och stabilt. Det är inget hinder att vara ensamstående eller att ha hemmaboende barn. Erfarenhet och utbildning är heller inget formellt krav. Olika familjer behövs eftersom barnen är olika!
Innan man blir stödfamilj görs kontroll i polis- och socialregister samt en intervju. Man får ett arvode och en omkostnadsersättning baserat på hur många dygn man har barnet hos sig.

Kontakt

Sanna Stenbäck
LSS-handläggare

lss.handlaggare@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Anna Sjöberg
LSS-handläggare

0122-852 18
lss.handlaggare@finspang.se

Telefontid måndag till fredag kl. 13-14 (helgfri vardag)

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång