Språk/Language

Oxhagsvägens servicebostad

Servicebostaden är ett boende för personer med utvecklingsstörning och/eller autism.

I servicebostaden kan du få stöd med den personliga omvårdnaden, att kunna utföra vardagliga sysslor så som städ, tvätt och inköp. Det personliga stödet för fritids- och kultursysselsättningar samt den sociala kontakten och gemenskap med andra tillgodoses inom ramen för boendet.

Personal finns dygnet runt och arbetar för att varje brukare i boendet får ett självständigt liv som är anpassat efter var och ens speciella behov, intresse och möjligheter.

Kontakt med boendet

Besöksadress: Oxhagsvägen 16G
612 32 Finspång

Telefon: 0122-854 01

Kontakt

Camilla Rengman-Szijarto
Enhetschef servicebostad/kortis
Sektor social omsorg

0122-854 82
camilla.rengman-szijarto@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång