Språk/Language

Bävervägen 13B

Gruppbostaden är ett boende för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Gruppbostaden består av sju lägenheter.

Personal finns att tillgå dygnet runt.

Kontakt med boendet

Besöskadress: Bävervägen 13B
612 45 Finspång

Telefon: 0122-853 45, 0122-856 82

Kontakt

Benny Nilsson
Enhetschef servicebostäder/gruppbostäder
Sektor Social omsorg

0122-854 24
benny.nilsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång