Språk/Language

Kontakt

Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-854 02
kommun@finspang.se

Telefontider måndag - fredag kl. 8-9

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Owe Nordqvist
Enhetschef
Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten

0122-853 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång