Språk/Language

Regionalt och nationellt brotts­förebyggande arbete

Finspångs kommun deltar i både regionala och nationella nätverk för brottsförbyggande arbete.

Regionalt nätverk

Nätverket Regional samverkan för brottsprevention (Regbrå) är ett samarbete mellan kommunerna i regionen, Polisen i Östergötland och Linköpings universitet.

Nätverket har funnits i sin nuvarande form sedan december 2010 och består av representanter från lokala BRÅ-organisationer, kommuner och polisen. Det som gör Regbrå speciellt är att det samverkar på regional nivå.

Nationellt nätverk

Nätverket för kommunalt brottsförebyggande (NKB) syftar till att ha en dialog med kommunerna om deras behov och önskemål. Nätverket ska också vara ett forum för ömsesidigt lärande.

Finspångs kommun sitter med tillsammans med som länsrepresentant tillsammans med Norrköpings kommun.

Kontakt

Helena Wetterhall
Utvecklingsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 83
helena.wetterhall@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång