Språk/Language

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem kan ta kontakt med behandlingsteamet för att få stöd och kunskap.

Du som är anhörig till någon med beroendeproblem befinner dig ofta i en svår situation. Som anhörig kan du alltid göra något åt din egen situation, men du behöver ofta hjälp med detta.

Behandlingsteamet erbjuder stöd, enskilt eller i grupp som syftar till att ge de anhöriga, ökad kunskap om beroendesjukdomen, samt stöd i att förändra sin egen situation.

Kontakt

Behandlingsteamet
Finspångs kommun

0122 - 853 50
kommun@finspang.se

Telefontid mån-fre 08.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Personal regionen
Behandlingsteamet, Finspångs kommun

0122-853 47
kommun@finspang.se

Öppen mottagningstid: måndag, onsdag och fredag kl. 08.30–10.30. Tidsbeställda besök efter överenskommelse.

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Behandlingsteamet

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång