Språk/Language

Avtal

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten kan hjälpa dig och barnets andra förälder att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Det kan vara en hjälp för er att i ett avtal formulera vad ni är överens om.

Familjerätten utreder och godkänner avtalet, om det kan anses att avtalet är till barnets bästa.

Ett avtal som godkänns av Familjerätten blir juridiskt bindande. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus. Ett barn har som huvudregel rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar, men det kan finnas undantag.

Kontakta gärna Familjerätten om ni vill skriva avtal.

 

Relaterad information

Läs mer kring vårdnad, boende och umgänge på Sveriges Domstolar.

Kontakt

Familjerättsgruppen

0122-850 00
familjeratt@finspang.se

Mejla din fråga till familjerätten. Vi besvarar din fråga inom 24 timmar.

Vid samtal, be att få bli kopplad till familjerätten