Finspångs kommun

Språk/Language

Familjehem, jourhem, kontakt­familj och kontakt­person

Du som kan och vill erbjuda ett barn eller ungdom en trygg tillvaro och miljö kan bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller som kontaktperson gör du en viktig insats för ett barn eller ungdom som behöver trygghet och samtidigt får du väldigt mycket tillbaka.

Finspångs kommun söker dig som har engagemang, intresse och känslomässigt utrymme för barn och ungdomar. Vi ställer inga krav på tidigare utbildning – den får du av oss.

Om du kan och vill erbjuda ett barn eller ungdom en trygg tillvaro och miljö, kontakta våra familjehemssekreterare.

Läs gärna mer om de olika uppdragen nedan innan du tar kontakt

Kontakt

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Liselotte Andersson
Gruppchef
Individ och familjeomsorg

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång