Språk/Language

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Du som kan och vill erbjuda ett barn eller ungdom en trygg tillvaro och miljö kan bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Som familjehem, kontaktfamilj eller som kontaktperson gör du en viktig insats för ett barn eller ungdom som behöver trygghet och samtidigt får du väldigt mycket tillbaka.

Finspånsg kommun söker dig som har engagemang, intresse och känslomässigt utrymme för barn och ungdomar. Vi ställer inga krav på tidigare utbildning – den får du av oss.

Om du kan och vill erbjuda ett barn eller ungdom en trygg tillvaro och miljö kontakta våra familjehemssekreterare. Läs gärna på om de olika uppdragen innan en kontakt med oss.

Kontakt

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Liselotte Andersson
Gruppchef
Individ och familjeomsorg

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång