Språk/Language

Storängsgården

På Storängsgårdens äldreboende finns 73 lägenheter. De boendeformer som erbjuds är vårdboende, demensboende samt växelvård. Vi har terapihundar som regelbundet besöker verksamheten.

Vårdare och boende gör leker med hundar

Lägenheterna

Lägenheten möbleras och inreds av hyresgästen. Verksamheten tillhandahåller höj- och sänkbar säng. Samtliga lägenheter har pentry. Kontrakten för lägenheterna är andrahandskontrakt. I hyran ingår el och TV-licens. Du ansvarar själv för att teckna hemförsäkring och eventuellt telefonabonnemang.

Lägenheterna för växelvård är möblerade och har egen TV och telefon.

Gemensamma utrymmen

På varje avdelning finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro. Här finns även en samlingssal för större aktiviteter. Ett litet bibliotek, ett solrum, gymnastikrum, årstidsrum där du kan vistas.

Trygghetslarm

Varje lägenhet kan utrustas med trygghetslarm som är anpassat efter ditt enskilda behov. Trygghetslarmet gör att du kan påkalla personal då du behöver.

Omvårdnadspersonal

Det finns omvårdnadspersonal till din hjälp dygnet runt. Alla som vistas på Storängsgården har en kontaktman. Omvårdnadspersonalen utför den omvårdnad och träning som ni kommit överens om. Sjukvårdande insatser ordineras av sjuksköterska eller läkare. Det finns även tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Sjuksköterska och läkare

Sjuksköterska finns tillgänglig måndag till fredag under dagtid. Under kvällar och helger finns en sjuksköterskepatrull som personalen kan kalla på. Läkare kommer regelbundet. Kontakt sker via sjuksköterska.

Kontakt

Storängsgården

Besöksadress:

S:a Storängsvägen 50
612 45 Finspång

Alen
0122-854 67

Boken
0122-854 74

Aspen
0122-854 96

Tallen
0122-854 66

Aurora 1
0122-854 68

Aurora 2
0122-854 70

Björken
0122-854 89

Eken
0122-854 72

Granen
0122-854 78

Lönnen
0122-854 76

Sjuksköterska
070-284 57 10, 070-283 27 30

Arbetsterapeut, sjukgymnast
0122-850 38

Erika Källman-Lindblom
Avgiftshandläggare
Storängsgården

0122-854 85
erika.kallman-lindblom@finspang.se

Birgitta Svensson
Enhetschef Storängsgården
Sektor vård och omsorg

0122-855 01
birgitta.svensson@finspang.se

S:a Storängsvägen 50 , 612 45 Finspång

Petra Gardelin
Enhetschef Storängsgården
Sektor vård och omsorg

0122-854 77
petra.gardelin@finspang.se

S:a Storängsgården 50, 612 45 Finspång