Finspångs kommun

Språk/Language

Finspångs kommuns kort­tids­avdelning

På Finspångs kommuns korttidsavdelning finns tolv korttids­platser belägna i Vårdcentrum Finspång. Här är fokus på rehabilitering och åter­hämtning för att kunna återgå till hemmet efter en sjukhus­vistelse.

Vårdare håller i gymnastikredskap

 

Din vistelse på Finspångs kommuns kort­tids­avdelning

En biståndsbedömare beviljar dig en plats på Finspångs kommuns korttids­avdelning om behov finns efter du ansökt om det, det sker i regel efter en sjukhusvistelse. Du kommer då få en individuell bedömning av arbetsterapeut / fysioterapeut för att lägga upp en plan för rehabilitering under din vistelse. En genomförande­plan vad gäller dina omvårdnads­behov upprättas av din kontaktman.

Sjuksköterska finns tillgänglig under dagtid och kan påkallas av omvårdnads­personal dygnet runt. Läkare kommer regelbundet och kontakt med läkare sker via sjuksköterska.

Inom två veckor följer bistånds­bedömaren upp ditt beslut om korttid­sboende vilket sker i nära dialog med samtliga professioner.

Kontakt

Anneli Olén
Enhetschef
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hemgångsteamet

0122-858 09
anneli.olen@finspang.se

Brinells väg 9, 612 30 FINSPÅNG

Christine Persson
Administratör
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hemgångsteamet / Sergelsgården / Myndighetskontoret

0122-859 01
christine.persson@finspang.se

Finspångs kommuns korttidsavdelning

Besöksadress:

Brinells väg 9
612 30 Finspång

0122-851 67

Sjuksköterska
070-271 26 70