Språk/Language

Finspångs kommuns kort­tids­avdelning

På Finspångs kommuns korttidsavdelning finns tolv korttids­platser belägna i Vårdcentrum Finspång. Här är fokus på rehabilitering och åter­hämtning för att kunna återgå till hemmet efter en sjukhus­vistelse.

Vårdare håller i gymnastikredskap

Besöksförbud på Finspångs kommuns korttidsavdelning

Med anledning av den ökade smittspridningen har Region Östergötland tagit beslut om besöksförbud på vårdcentrum i Finspång, det innebär att också Finspångs kommuns korttidsavdelning inför besöksförbud.

Besöksförbudet gäller från 19 januari 2022 och tills vidare, oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Din vistelse på Finspångs kommuns kort­tids­avdelning

En biståndsbedömare beviljar dig en plats på Finspångs kommuns korttids­avdelning om behov finns efter du ansökt om det, det sker i regel efter en sjukhusvistelse. Du kommer då få en individuell bedömning av arbetsterapeut / fysioterapeut för att lägga upp en plan för rehabilitering under din vistelse. En genomförande­plan vad gäller dina omvårdnads­behov upprättas av din kontaktman.

Sjuksköterska finns tillgänglig under dagtid och kan påkallas av omvårdnads­personal dygnet runt. Läkare kommer regelbundet och kontakt med läkare sker via sjuksköterska.

Inom två veckor följer bistånds­bedömaren upp ditt beslut om korttid­sboende vilket sker i nära dialog med samtliga professioner.

Kontakt

Anneli Olén
Enhetschef
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hemgångsteamet

0122-858 09
anneli.olen@finspang.se

Brinells väg 9, 612 30 FINSPÅNG

Eva Jägerhed
Administratör
Finspångs kommuns korttidsavdelning / Hårstorpsgårdens vårdboende

0122-852 49
eva.jagerhed@finspang.se

Finspångs kommuns korttidsavdelning

Besöksadress:

Brinells väg 9
612 30 Finspång

0122-851 67

Sjuksköterska
070-271 26 70