Språk/Language

Ansökan om insatser

Om du är i behov av stöd och hjälp i ditt dagliga liv kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare med en ansökan för det du behöver hjälp med.

Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. När ansökan inkommer görs en behovsbedömning och en prövning enligt lagar och föreskrifter om du kan få den hjälp du ansökt om. För det behöver biståndshandläggaren träffa dig för att få information om din situation.

Hur lång tid kommer det att ta?

Beroende på vad ansökan avser kan utredningstiden vara från någon dag upp till en månad. När utredningen är klar får du ett beslut om vilken hjälp du beviljats. Efter det kontaktas du inom några dagar av den som ska utföra dina insatser. Du får då besked om när du kommer att få din hjälp. Behöver du omvårdnadsinsatser får du din hjälp inom ett par dagar, gäller det serviceinsatser, så som städning och tvätt, kan det ta upp till ett par veckor innan du får din hjälp. För den som beviljats särskilt boende kan det ta upp till tre månader att få en plats.

Att överklaga

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan det överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och beskriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför du inte är nöjd och vilken ändring du vill ha.

För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha inkommit till Finspångs kommun senast tre veckor från den dag du fick beslutet.

Överklagan prövas då först hos kommunen, om kommunen inte finner att beslutet ska ändras skickas överklagan till Förvaltningsrätten i Linköping för prövning.

Om du behöver hjälp med att skriva överklagandet kan du vända dig till din biståndshandläggare för att få hjälp.

Äldreförsörjningsstöd

Du som har låg eller ingen pension kan ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Stödet hjälper dig att betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år. Läs mer om villkoren och hur du ansöker på Pensionsmyndighetens webbplats.

Kontakt

Biståndshandläggare

0122-850 05
bistandshandlaggare@finspang.se

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.30.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång