Språk/Language

Äldrelotsen

Äldrelotsen hjälper och informerar äldre och anhöriga att hitta rätt inom vård och omsorg och, om så behövs, lotsa vidare till rätt instans.

Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig. Det kan vara frågor och funderingar kring hemtjänst, färdtjänst, hjälpmedel, kontakt med distriktsköterska eller andra inom kommunen. Då kan vi hjälpa till.

Vi försöker bidra till en tryggare och enklare vardag för äldre och anhöriga och därmed minska oro och bekymmer.

Äldrelotsen är en kostnadsfri rådgivning till äldre personer som bor i Finspångs kommun.

Äldrelots på finska

Två dagar i veckan hjälper och informerar äldrelotsen även på finska.

Kontakt

Äldrelotsen
Vård och omsorg

0122-853 82
aldrelotsen@finspang.se

Telefontid: måndag - fredag kl. 8-10

072-525 98 97
kommun@finspang.se

Suomenkielinen puhelinpalvelu vanhuksille ja heidän omaisilleen.