Finspångs kommun

Språk/Language

Äldrekurator

I Finspångs kommun finns en äldrekurator anställd på heltid. I äldrekuratorns uppdrag ingår att verka för att öka trygghet och kvalité i livet samt förebygga risken för psykisk ohälsa.

De brukare som omfattas av äldrekuratorns uppdrag är personer som bor på kommunens särskilda boenden för äldre (SÄBO) och de personer som bor i ordinärt boende (eget) med insatser från hemtjänst eller hemsjukvård.

Att träffa äldrekurator är kostnadsfritt. Samtalsserien omfattar 1-5 tillfällen och sker på den plats där brukaren befinner sig.

Brukare, familj eller övrigt nätverk kan kontakta äldrekurator via telefon eller mejl för bokning av samtal.

Kontakt

Jeanette Grundström
Äldrekurator
Sektor vård och omsorg

0122-859 23
jeanette.grundstrom@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång