Språk/Language

Vinterväghållning fastighetsägare

Som fastighetsägare är man, även småhusägare, skyldig att skotta och halkbekämpa gångbanan utanför fastigheten.

Vintermiljö i bruksparken

Det har kommit mycket snö de senaste dagarna som samlat sig på vägar och trottoarer och du som fastighetsägare, även småhusägare, har som skyldighet att skotta och halkbekämpa gångbanan utanför fastigheten.

Varför är det viktig att jag skottar och sandar?

För att alla ska möjlighet att komma fram, med till exempel rullator eller barnvagn, och för att minska risken för halk- och fallolyckor är det viktigt att du som fastighetsägare skottar och sandar utanför din fastighet.

Gratis grus och sand hos Finspångs Tekniska

Finspångs Tekniska erbjuder fastighetsägare gratis grus/sand för halkbekämpning av den kommunala gångbanan. Gruset/sanden hämtar du vid deras kontor på Norrköpingsvägen 32. Glöm inte att ta med egen spade och hink.

Vill du veta mer om hur kommunen sköter den allmänna vinterväghållningen kan du läsa mer hos Finspångs Tekniska.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång