Finspångs kommun

Språk/Language

Varning för översvämning och höga flöden

Snabb snösmältning i kombination med regn har lett till mättade marker och höga flöden i flera vattendrag i Östergötland. Bland annat påverkas Finspångs kommun.

Pojke tittar på översvämning.

SMHI utfärdar gul varning för Finspångsån

SMHI har utfärdat en orange vädervarning för översvämning i Svartån mellan Mjölby och Boxholm. Från och med måndag gäller den även söder om Tranås. Det finns risk för påverkan på tågtrafik på grund av översvämning nära järnvägen.En orange vädervarning är även utfärdat för höga flöden i Motala Ström från Glan ner till Norrköping.

SMHI har också utfärdat flera gula varningar för höga flöden i länet. Det gäller Motala ström, Stångån, Börgölsån/Lotorpsån, Finspångsån samt Svartån. I hela området som varningarna omfattar finns det risk för översvämning längs med vattendragen och i låglänt terräng.
Var uppmärksam på förändringar kring sjöar och vattendrag, och undvik att ha lösa föremål i närheten av vattnet då dessa riskerar att föras bort vid nivåförändringar

Viktigt att följa utvecklingen

Var uppmärksam på förändringar kring sjöar och vattendrag, och undvik att ha lösa föremål i närheten av vattnet då dessa riskerar att föras bort vid nivåförändringar.
Håll dig uppdaterad kring väderutvecklingen via SMHI och trafikläget via Trafikverket.

Kontakt

Peter Kindblom
Räddningschef
Räddningstjänsten

0122-850 78
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 43 Finspång