Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Vården ska finnas där du behöver den

Nära vård ska ge en bättre samverkan mellan kommunen och regionen. På mässan Finns i Finspång får du veta mer hur det kan påverka dig som invånare i Finspångs kommun.

Gymnastik på Storängsgårdens äldreboende

Stora utmaningar kräver omställning

Det händer mycket inom hälso- och sjukvården; ny teknik och nya behandlingsmetoder gör att vi lever längre och mår bättre. Men vården står inför stora utmaningar. År 2030 är vi fler äldre och fler som lever längre med kroniska sjukdomar. För att vården ska fortsätta vara effektiv och kunna möta vårdbehovet pågår nu en omställning i hela vårdkedjan, från regionens sjukhusvård till primärvård där även delar av den kommunala hälso- och sjukvården räknas som primärvård.

Vård där du behöver den

Arbetet som kallas Nära vård innebär att vården ska finnas där du behöver den. Genom gemensamma mål, samsyn och goda relationer tillsammans med nya arbetssätt i vården är det tänkt att resurserna inom vård och omsorg ska kunna användas bättre och räcka till fler.

-Vården ska utgå från våra invånares behov snarare än organisationernas struktur. Som vårdtagare ska du inte behöva tänka så mycket på om det är regionen eller kommunen som du får vård av, berättar Åsa Karlsson som är vård- och omsorgschef i Finspångs kommun.

Vårdcentrum Finspång - ett bra exempel

På närvårdsavdelningen i Finspång finns redan lång erfarenhet av Nära vård. Efter flytten till Vårdcentrum Finspång i slutet av 2020 har närheten ökat för medarbetare, patienter och anhöriga.

Vårdcentrum Finspång med sol.

Exteriör Vårdcentrum Finspång. Foto: Sofia Hellstedt

-Närvårdsavdelningen och kommunens korttidsavdelning ligger på samma våningsplan. Många patienter flyttar till korttidsavdelningen innan de åker hem. Samarbetet mellan kommunen och regionen är gott eftersom verksamheterna finns vägg i vägg och här kan verksamheterna dela kunskaper med varandra. Övergången blir också smidigare för patienterna när de inte behöver komma till en ny miljö, förklarar Åsa.

Sköterska tar blodtryck. Nurse measuring blood pressure on senior woman, a medical test

Mer delaktighet

Ett annat viktigt skäl till arbetet med Nära vård är att skapa möjlighet för invånarna att bli mer delaktiga i sin vård exempelvis genom digitala verktyg och vård i hemmet. Färre ska behöva besöka sjukhuset och i stället få vård på vårdcentral eller i eget eller särskilt boende.

-För den som är nyfiken på vad Nära vård innebär finns mer att läsa på kommunens och regionens webbplatser, men man är också välkommen på mässan Finns i Finspång som hålls på Arena Grosvad 15 oktober, avslutar Åsa Karlsson.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång