Språk/Language

Val till EU-parlamentet

26 maj är det val till EU-parlamentet men från och med onsdag 8 maj kan du förtidsrösta!

Söndag 26 maj är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. EU-val sker vart femte år i alla medlemsländer.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Röstkort skickas med post till de som har rösträtt.

Vallokaler på valdagen

Vilken som är just din vallokal står på ditt röstkort. Glöm inte att ta med ditt röstkort och ID-handling!

Brenäs skola, Brenäs

Öppettider: kl. 9–13 och 17– 21.

Centrum, Kulturhuset, Bergslagsvägen 29

Öppettider: kl. 8–21

Medley, Arena Grosvad, Grosvadsvägen 5

Öppettider: kl. 8–21

Grytgöls Folkets Hus, Getryggen 175

Öppettider: kl. 9–13 och 17–21

Skedevi Församlingshus, Hagaryd

Öppettider: kl. 9–13 och 17–21

Hällestad skola, Tingshusvägen 9

Öppettider: kl. 8–21

Hårstorpsskola, Hermelinvägen 14

Öppettider: kl. 8–21

Ljusfalls friskola, Örebrovägen 470

Öppettider: kl. 9–13 och 17– 21

Lotorps skola, Igelforsvägen 34

Öppettider: kl. 8–21

Nyhemsskolan, Oxhagsvägen 22

Öppettider: kl. 8–21

Betel Igelfors, Liebruksvägen 2

Öppettider: kl. 9–13 och 17–21

Rejmyre Folkets Hus, Tornvägen 6

Öppettider: kl. 8–21

förtidsröstningslogga

Förtidsröstning

Förtidsröstningen börjar onsdag 8 maj och pågår fram till valdagen. För att förtidsrösta måste du ha med dig giltig legitimation och röstkort.

Lokal

Adress

Öppettider

Kommunhuset

Bergslagsvägen 13-15, Finspång

8-26 maj

Vardagar kl. 10-16

Valdagen 26 maj kl. 8-21

Medley Arena Grosvad

Grosvadsvägen 5, Finspång

8-25 maj

Vardagar kl. 15-19

Helger kl. 10-13

Hällestadgården

Örebrovägen 259, Hällestad

20-25 maj

Måndag, onsdag kl. 15-18

Tisdag, torsdag, fredag, lördag kl. 10-12

Rejmyre folkets hus

Tornvägen 6, Rejmyre

20-24 maj

Måndag, onsdag kl. 15-18

Tisdag, torsdag, fredag kl. 10-12

Ambulerande röstmottagare

För dig som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal, finns möjligheten att rösta med bud. Finspångs kommun erbjuder ambulerande röstmottagare för dig som inte har någon som kan hjälpa dig. Se uppgifter rubriken Kontakter

Förtidsrösta på valdagen

Om du inte har möjlighet att ta dig till din vallokal på valdagen, kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet.

Förtidsröstningslokalen på valdagen i Finspångs kommun är:

Kommunhuset, konferensrum Skuten-Dovern, Bergslagsvägen 13-15. Öppet 26 maj kl. 8-21.

Dubblettröstkort

Om du inte har fått ditt röstkort eller om har tappat bort ditt röstkort kan ett nytt röstkort (ett så kallat dubblettröstkort) skrivas ut i kommunhusets reception. Du kan även kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet för att begära ett dubblettröstkort.

Dubblettröstkort kan begäras till och med vallokalens stängning på valdagen. För att få ett dubblettröstkort måste du uppge personnummer och namn. Se uppgifter rubriken Kontakter.

Kontakt

Finspångs kommun
Valkansliet

0122-850 02

kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång