Språk/Language

Två av våra förskollärare kommer få forska del av sin tjänst

Två förskollärare inom Finspångs kommun kommer under två års tid, på 20 procent av sina tjänster, få uppdraget att arbeta som medforskare i ett projekt kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet i förskolan.

Barn i förskolemiljö

Projektet startar 2021 på Linköpings universitet. Våra två medforskande förskollärare från Finspångs kommun är Amanda Lejon (Lekeberga förskola) samt Jenny Eriksson (Blåklintens förskola). I projektet kommer även förskollärare från Norrköping och Motala ingå samt en forskare från Linköpings universitet.

Ramen för arbetet sker inom det större projektet ULF som står för utveckling, lärande och forskning, och har som syfte att skapa långsiktiga och hållbara modeller för praktiknära forskning inom skolan och förskolan.

Amanda Leijon

Jenny Eriksson

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång