Språk/Language

Tillfällig stängning av skolunder­visning på Kvarnen

För att värna om våra elever, vår personal och för att undvika smittspridning av coronaviruset stängs verksamheten och skolundervisningen på Kvarnen tillfälligt från och med måndagen den 23 november. Särskolan på gamla Bergska gymnasiet berörs inte av stängningen.

Informationsbild covid

I samråd med verksamhetschef och utbildningschef har kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson tagit beslut om att tillfälligt stänga verksamheten på inrådan av rektor och andra inblandade parter.

Stora delar av personalen är sjuka och smittskyddsenheten har därför involverats i ärendet. För att värna om våra elever, minska smittspridningen och undvika klustersmitta stängs därför verksamheten tillfälligt. Kvarnen kommer vara stängd under hela vecka 48 och planeras för att öppnas upp igen måndagen den 30 november. Om det finns behov av att förlänga stängningen kommer skolan informera om detta i god tid.

Berörda vårdnadshavare har kontaktats via telefon samt via mejl och post. Kontinuerlig information kommer att ges till berörda vårdnadshavare samt via särskolans hemsida.

Kontakt

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ida Withell
Rektor
Särskolan

0122-859 47
ida.withell@finspang.se

Oxhagsvägen22, 612 32 Finspång