Finspångs kommun

Språk/Language

Stödpaket till näringslivet i Finspång

Som följd av det nya coronaviruset har näringar i Finspångs kommun drabbats av minskade intäkter och en oro för den påverkan det medfört för det lokala näringslivet. Finspångs kommun bidrar därför med extra stöd till det lokala näringslivet för att minska påverkan och risker för konkurser eller uppsägningar.

Kille och tjej promenerar genom Finspång centrum

- Det nya coronaviruset har på kort tid fått stora konsekvenser för näringslivet i Finspång. De verksamheter som främst har drabbats är de lokala företagare som verkar inom restauranger, serviceverksamheter och övrig besöksnäring. Därför är det oerhört viktigt att så många som möjligt handlar hos våra lokala företag, säger Ulrika Jeansson (S) kommunstyrelsen ordförande i Finspång. För att minska risken för konkurser och uppsägningar genomförs därför kommunala åtgärder riktade till företagen för att mildra effekten av de minskade inköpen som coronaviruset har lett till, fortsätter Ulrika.

Kommunens riktade insatser som införs är

 • Tillsyn vid verksamheter kommer i samråd att ske efter behov. En insats som innebär att Finspångs kommun:
  • förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
  • skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska
  • prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  • har en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden där vi är lyhörda för de önskemål som finns från er som företagare.
 • Möjlighet att få uppskov för kommunala tillsynsavgifter. Det innebär att företagare som idag har ett pågående ärende med utsedd handläggare får snabbast hjälp genom att i första hand kontakta handläggaren inom Bygg- och miljöenheten.
 • Möjlighet att få uppskov med betalningar för vatten-, avfalls- och fjärrvärmeavgifter. Detta innebär att om företaget har ett behov av uppskov så kontaktas Finspångs Tekniska Verks kundservice för att diskutera om det är förlängd betalningstid eller avbetalningsplaner som passar företaget bäst.
 • Möjlighet att korta betaltiden till leverantörer och kunder till kommunen för att bidra till att stärka företagens likviditet. Leverantörer och kunder som påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens ekonomi-och styrningsavdelningen för att få hjälp med snabbare betalning eller uppskov.
 • Företagare som hyr lokaler eller är kund hos något av Finspångs kommuns bolag kan kontakta sin motpart för en diskussion om ett eventuellt anstånd.

Kommunala tillståndsavgifter för till exempel uteserveringar och avgifter för markupplåtelser är sedan tidigare avgiftsfria i Finspång.

– Kommunens ekonomi tillåter att vi skjuter på nämnda inbetalningar för att bidra med ett andrum för dem som just nu har det tufft. Vi hoppas att även fler berörda ser över vad de kan bidra med för att underlätta i denna svåra stund. Vår gemensamma strävan är att Finspång ska vara en levande och attraktiv kommun, även efter att detta är över, avslutar Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Övrigt stöd och hjälp som går att få utanför Finspångs kommun

East Sweden Business Region

Det pågår ett intensivt arbete både nationellt och regionalt för att fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför för näringslivet. I Östergötland samordnas detta i East Sweden Business Region, ESBR. Företagare eller entreprenörer välkomnas att kontakta ESBR för ytterligare stöd.

Företagsjouren

Företag som hamnar i akut kris kan även få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland. Företagsjouren kontaktas på telefonnummer 070-536 04 25 eller via e-post foretagsjouren@rjl.se

Jourlinje i Norrköping och i Linköping

Norrköpings- och Linköpings kommun har som en följd av företagspåverkan utifrån coronavirusets smittspridning skapat jourlinjer för kartläggning av akuta behov samt guidning. Dessa jourlinjer är även öppna för företag i Finspång. Jourlinjen från Norrköpings Näringsliv har öppet vardagar kl. 9.00-11.30 på telefonnummer 011-15 15 53. Du kan även kontakta Näringslivsavdelningen på naringsliv@norrkoping.se. Företagsservice i Linköping svarar på näringslivets frågor på telefon 013-20 61 00 eller via e-post foretagsservice@linkoping.se

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång