Språk/Language

Skolavslutningar och student 2020

Det nya coronaviruset påverkar hur skolavslutningar och studenter kan genomföras. Här finner du information om hur det blir i Finspångs kommun.

Svensk flagga med björkris

Med anledning av det nya coronaviruset och regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare så ser Finspångs kommun över hur skolavslutningarna kan arrangeras i år.

Förskolan

Förskolorna i Finspångs kommun kommer inte genomföra sommarfester eller sommaravslutningar på våra förskolor under juni månad för vårdnadshavare och anhöriga. Detta gäller även tidigare inplanerade avslutningar, oavsett om de arrangeras inne eller ute.

Pedagogerna på förskolan kommer att se till att barnen får en fin och lärorik sommaravslutning tillsammans, där de tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Grundskolan

Grundskolans sommaravslutningar kommer att ske klassvis med mentorerna på skolan. Det kommer inte arrangeras någon flakåkning, där det normalt förekommer, och inga gemensamma middagar eller samlingar för hela årskurser.

Vårdnadshavare och anhöriga kommer inte kunna erbjudas att vara med vid avslutningarna, oavsett om den sker inne eller ute.

Gymnasiet, åk 1 och 2

För de elever som går första eller andra året på gymnasiet kommer alla avslutningar att ske klassvis med mentorer och berörd personal. Det kommer inte arrangeras gemensamma middagar eller samlingar för hela årskurser.

Vårdnadshavare och anhöriga kommer inte kunna erbjudas att vara med vid avslutningarna, oavsett om den sker inne eller ute.

Studenten

Med anledningen av coronaviruset och de rekommendationer och förbud som är beslutade kommer det i år bli ett alternativt studentfirande i Finspång.

Utifrån de undantag som utbildningsminister kommunicerat kommer utspring att ske klassvis och utspritt med endast två anhöriga per student. Det kommer inte arrangeras någon flakåkning och inte heller någon bal eller middag med alla studenter samlade tillsammans.

Praktisk information om studentutspring

Bergska gymnasiet kommer att ha ett gemensamt studentutspring tillsammans med Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) på Grosvadsområdet. Det kommer finnas olika stationer som studenterna ska passera innan de springer ut från läktaren, ut på fotbollsplanen. Du som student kommer på så sätt att finnas i ett sammanhang även om själva utspringet sker klassvis/gruppvis. Mentorerna kommer att följa studenterna hela vägen fram till själva utspringet.

Det kommer att vara tre utspringsgrupper från Bergska och alla grupper blir lika stora. Eleverna har fått ett schema utskickat till sig med information om tider för respektive klass och utspringningsgrupp. I detta utskick finns även information om på vilken parkering man ska parkera. Skolan kommer att skicka ut ytterligare information och instruktioner närmare studentdagen.

För att programmet ska hålla är det viktigt att alla är noga med att hålla sina tider. Det innebär att alla anhöriga ska vara på plats den tid som står i schemat.

Två anhöriga per student och direktsändning

Varje student kommer att få ta med sig två anhöriga som väntar på fotbollsplanen. Utspringet kommer att direktsändas, så att övriga anhöriga kan följa utspringet hemifrån.

Här kommer du kunna följa direktsändningen

Kontakt

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång