Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Restriktioner tas bort – men pandemin är inte över

Den 9 februari 2022 tas de flesta åtgärderna mot covid-19 bort och pandemin har gått in i en ny fas i Sverige. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och undvik trängsel och folksamlingar inomhus om du ännu inte har vaccinerat dig.

Informationsbild covid-19, ett informations-i med en vit cirkel.

I måndags beslutade regeringen att från och med den 9 februari upphäva stora delar av restriktionerna mot covid-19. Det innebär bland annat att tidigare karantänsregler tas bort, att alla deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och platser för privata sammankomster hävs samt att rådet att arbeta hemma inte gäller längre utan att arbetsgivare ska planera för en succesiv återgång till arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att upphäva alla föreskrifter kopplat till covid-19-lagen och serveringslagen.

Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.
  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

- För Finspångs kommuns verksamheter så betyder de borttagna åtgärderna att vi från och med idag följer myndigheternas gällande rekommendationer. Det innebär självklart att den som är sjuk ska stanna hemma men att vi kan börja att öppna igen, säger Johan Malmberg, Finspångs kommuns kommundirektör.

Pandemin har gått in i en ny fas och de flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället tas därmed bort. Pandemin är inte över men tack vare en hög immunitet i befolkningen och tack vare att den senaste virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom kan restriktionerna hävas.

- Vi kommer att fortsätta följa myndigheternas riskreducerande åtgärder tills att annat gäller, avråda från besök på våra särskilda boenden samt att fortsätta att ha våra träffpunkter stängda till dess att den höga smittspridningen i samhället har minskat, säger Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef i Finspångs kommun. Att fortsätta värna om våra äldre är en extra säkerhetsåtgärd i och med det aktuella läget, förhoppningen är att även dessa kan tas bort inom kort, avslutar Åsa Karlsson.

Relaterad information

Här kan du läsa mer om pandemin och hitta länkar till aktuell information hos våra myndigheter.

Kontakt

Johan Persson
Kommundirektör
Ledningsstaben

0122-859 86
johan.persson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång