Språk/Language

Rättelse från sektor utbildning

Med anledning av felaktig information gällande personalsamverkan.

Barn leker med lego

I torsdagens Norrköpings Tidningar uttalade nytillträdde utbildningschef Anders Pantzar att personalens framtid redan var klart med facket gällande dagbarnvårdarhuset i Grytgöl.

- Att personalens framtid var samverkad och klar stämde inte. Jag hade felaktig information, vilket är olyckligt, säger Anders Pantzar. Uppgiften om att personalen får anställning på andra förskolor i vår organisation är korrekt så ingen är utan arbete, men självklart skulle beslutet ha samverkats och alla berörda skulle ha varit väl informerade, säger han.

- Samverkan med våra medarbetares fack är en viktig och värdefull process. Vi har klara rutiner kring vår samverkan med facken, men i det här fallet har tidsaspekten mellan beslut och samverkan brustit, säger Helen Wallman, HR-chef.

Anledningen till att verksamheten behöver stänga och att personalens anställning därmed påverkas är att byggnaden inte uppfyller kraven för en verksamhet för barn, vilket visade sig när bygg- och miljöenheten gjorde en besiktning av Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl. Samverkan gällande personalens framtid är nu startad.

Kontakt

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång