Språk/Language

Östergötlands landshövding besökte Finspång

Fredag 10 maj fick Finspångs kommun ta emot besök av Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf.

Finspång tar emot besök av Landshövdingen 10 maj 2019

Idag, fredag 10 maj, hade Finspångs kommun äran att ta emot ett besök av Carl Fredrik Graf som är landshövding i Östergötland sedan 1 september 2018. Under våren besöker Carl Fredrik länets alla kommuner med syfte att lära känna kommunledningen samt få en överblick på varje kommuns förutsättningar och utmaningar.

Dagens sammankomst hölls på Bildningen i Finspång, där kommunens två gymnasieskolor och huvudbibliotek finns. Från Finspångs kommun deltog Ulrika Jeansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Hugo Andersson (C), samhällsbyggnadsråd, Inge Jacobsson (M), oppositionsråd samt Johan Malmberg, tf kommundirektör. Från Länsstyrelsen deltog landshövdingen och naturvårdsdirektören Mikael Norén.

Under mötet fick Finspångs kommun möjlighet att visa upp och beskriva Finspång som ort men även kommunen som organisation där fokus låg på att informera om Finspångs kommuns tillväxtmål: År 2035 ska Finspång vara 30 000 invånare. Man tog även tillfället i akt och presenterade kommunens framgångsrika arbete med FN:s globala mål – Agenda 2030. Det diskuterades även frågor där Finspångs kommun och Länsstyrelsen samverkar idag.

-Vi hade ett givande möte med där vi upplevde ett stort engagemang och nyfikenhet från landshövdingen, vilket skapade en mycket bra dialog. Vi fick möjlighet att ge en bra bild av Finspång och kunde även lyfta dagsaktuella frågor som vi ska lösa tillsammans, säger Ulrika Jeansson, kommunstyrelsen ordförande.

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Malmberg
Tillförordnad kommundirektör
Ledningsstaben

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång