Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Ökad efterfrågan på bras­kaminer och alternativa energi­källor

Intresset för alternativa värme- och energikällor har ökat kraftigt under hösten. För att möta upp den ökade efterfrågan på ett bra sätt kommer Finspångs kommuns bygglovs­funktion att prioritera tillståndsärenden gällande eldstäder, braskaminer och alternativa energikällor så som solceller.

Många känner en oro inför att uppvärmningskostnaderna kommer bli höga under vinter­månaderna. Vilket har bidragit till att intresset för alternativa värme- och energikällor har ökat kraftigt under hösten och att Finspångs kommun har fått in fler ärenden gällande eldstäder, braskaminer och alternativa energikällor så som solceller.

Bygg- och miljöenheten driver ett arbete med att förbättra och förenkla processerna för alla som av olika anledningar är i kontakt med verksamheten och att nu kunna möta upp och prioritera medborgarnas behov är en del av den processen.

-Vi ser att många just nu vill installera nya eldstäder eller komplettera med alternativ energikälla, oftast i form av solceller. Med anledning av detta prioriterar vi på bygg- och miljöenheten upp denna typ av ärenden för att man som kommuninvånare ska kunna få extra snabba beslut inför den kommande vintern, säger Lina Rüdow, bygg- och miljöchef

Ska du installera en eldstad?

(en eldstad innebär kakelugn, braskamin, bastukamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning)
Ska du installera en eldstad så behöver du först göra en anmälan till bygg- och miljöenheten. Innan du börjar installationen så behöver du få ett startbesked och när du fått ditt slutbesked går det bra att börja elda.

Att installera och elda i en eldstad utan beslut från bygg- och miljöenheten är förenat med sanktionsavgift.

Ska du installera solceller?

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område behövs inte bygglov för solceller. Om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område behöver vissa kriterier uppfyllas.

Om nedanstående kriterier uppfylls behövs inte bygglov för solcellspaneler inom detaljplan.

  • De följer byggnadens form.
  • De monteras inte på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De monteras inte inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • De monteras inom en detaljplan som inte kräver bygglov för solenergianläggning.

Om du inte uppfyller ovanstående kriterier, eller är osäker på om du behöver bygglov för dina solceller så är du varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor eller för att lämna in en ansökan. I Finspångs kommun är bygglov för solceller kostnadsfria.

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-850 00
bo-bygga@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång