Finspångs kommun

Språk/Language

Nytt samarbete mellan Finspångs och Vingåkers kommuner

Från att det tidigare förekommit sporadisk samverkan mellan Finspångs och Vingåkers kommuner runt bygg- och miljöfrågor har kommunerna nu gått vidare med en mer formaliserad samverkan.

Ritning med tumstock, penna, tång och liten husmodell ovanpå.

Det är Bygg- och miljönämnden i Finspångs kommun och Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun som kommit överens om en så kallad avtalssamverkan. Den innebär att kommunerna har lättare att utbyta tjänster med varandra.

- Det är bra att vi fått det här avtalet på plats. Jag ser att vi kan täcka upp för varandra till exempel vid tillfällig personalbrist och att kommunerna kan ha olika expertkompetenser som vi kan samverka runt. Vi har också geografiska områden i norra delen av Finspångs kommun som ligger väldigt nära Vingåker och där en inspektör från grannkommunen kan vara snabbare på plats om något händer, uttrycker Kristin Yderfors (C), ordförande i Bygg- och miljönämnden i Finspångs kommun.

- Vi är två grannkommuner som var för sig har relativt små resurser inom bygg- och miljöområdet. Genom det nya avtalet blir det betydligt enklare att ta hjälp av varandra. Det blir lättare för oss att uppfylla krav på handläggningstider, rättssäkerhet och den servicenivå som vi vill leva upp till, säger Robert Davidsson (C), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun.

Samarbete minskar sårbarhet

Avtalet innebär att respektive kommun vid behov kan överlämna handläggning av enskilda ärenden till varandra. Det gäller ärenden som är delegerade från de politiska nämnderna till tjänstepersoner. Men om det behövs politiska beslut kommer dessa fortfarande att fattas av nämnden i den kommun som berörs.

- Eftersom Vingåker är en ganska liten kommun blir vi sårbara runt semestertider. Så jag tycker det är bra att vi kan täcka upp för varandra och hjälpas åt. Även utifrån ett jävsperspektiv om ett sådant skulle uppstå, är det bra med samverkan, säger Daniel Löfqvist som är byggnadsinspektör i Vingåker.

- På mindre enheter med få anställda, som bygg- och miljöenheten i Finspång är, behöver vi inspektörer ha kunskap inom väldigt många olika områden. Ibland försvinner kunskap från enheten när personal slutar. Nu blir vi inte lika sårbara där. Om vi får in ett ärende som omfattar särskild kompetens kan vi få den kompetensen från Vingåker om vi inte själva har den, uttrycker Emmy Israelsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Finspångs kommun.

Precis som Daniel i Vingåker ser Emmy en fördel att kommunerna kan hjälpas åt i ärenden som kan innebära jäv.

- På mindre enheter uppstår även enklare jävsärenden eftersom vi känner alla på enheten mycket väl. Det känns tryggt att vi på ett snabbt och enkelt sätt kan lämna ifrån oss ett sådant ärende för handläggning, avslutar Emmy.

Avtalssamverkan gäller för ärenden som hör till miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, plan- och bygglagen samt strålskyddslagen.

Kontakt

Kristin Yderfors (C)
Ordförande
Bygg- och miljönämnden

0122-850 00
kristin.yderfors@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Lina Rüdow
Bygg- och miljöchef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång