Finspångs kommun

Språk/Language

Ny strategi för suicid­prevention

I början av oktober beslutade kommun­styrelsen att anta strategi för suicidprevention i Finspångs kommun. Strategin gäller 2023-2025.

- Självmord är ett allvarligt folkhälsoproblem där kommuner kan göra olika insatser för att minska antalet självmord och självmordsförsök, säger Märta Eliasson, utvecklingsstrateg inom sektor social omsorg.

Ökad kunskap ska förebygga

Nationella och regionala planer har brytits ned på lokal nivå för att utveckla en strategi för att förebygga självmord. Strategin bygger på kommunens behov av forskning och utveckling inom suicidprevention.

Märta Eliasson har varit ansvarig för att utforma strategin. Hon menar att syftet med strategin är att öka kunskapen om hur vi kan samarbeta för att förebygga självmord på olika sätt i kommunen. Genom kunskapen får vi ökad medvetenhet om hur vi kan agera i situationer där människor befinner sig i riskzonen.

Tillsammans kan vi rädda liv

- Arbetet för att minska självmord är inte bara viktigt, det är även en fråga om liv och död. Med strategin som grund kan vi bli bättre på att fånga och stötta personer med psykisk ohälsa och självmordstankar. Det gäller från politikernivå och hela vägen ut i våra verksamheter.

- Som kommun måste vi ta ett ansvar i frågan. Att veta hur man som medmänniska, kollega eller anhörig kan uppmärksamma att någon i ens närhet mår dåligt eller behöver stöd kan rädda liv, men då behöver vi också öka vår kunskap för att veta hur vi ska göra, säger kommunstyrelsens ordförande, Mats Annerfeldt (S).

Finspångs kommun har en hög självmordsstatistik, vilket gör att ämnet blir ett viktigt fokusområde i kommunens utvecklingsarbete. Vad statiken beror på går inte att säga, även om vi kan utgå från typiska risk- och skyddsfaktorer. Oavsett bakgrunden visar statistiken varför det är viktigt att prioritera före­byggande åtgärder mot självmord inom Finspångs kommuns utveckling­s­arbete.

Nästa steg i utvecklings­arbetet

Kikki Liljeblad, utvecklingsstrateg på kansli- och utvecklingsavdelningen, arbetar med frågor inom ANDT's och kommer att vara kommunens samordnare i det suicidpreventiva arbetet. Så här säger hon om nästa steg i utvecklingsarbetet:

- Nästa steg i arbetet är att varje sektor behöver ta fram en egen handlingsplan med aktiviteter som kopplas till de olika punkterna i strategin. Flera punkter i strategin kräver samverkan mellan sektorerna och jag ser fram emot att arbetet ska påbörjas.

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Märta Eliasson
Utvecklingsstrateg
Sektor social omsorg

0122-853 57
marta.eliasson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Kikki Liljeblad
Utvecklingsstrateg
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-853 01
kikki.liljeblad@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång