Finspångs kommun

Språk/Language

Observera!
Detta är en äldre eller arkiverad nyhet vilket kan innebära att informationen inte längre är aktuell.

Note!
This is an older or archived news article, which may mean that the information is no longer current.

Ny satsning för att före­bygga utanför­skap hos unga

Finspångs kommun anställer två ungdomslotsar som ska jobba förebyggande för att hjälpa barn och unga i behov av stöd.

Närbild på fötter och skateboard

– Vi anställer två personer som ska jobba utåtriktat med att följa målgruppen, identifiera dem och ta reda på vilka insatser som kan göras, säger utbildningsrådet Frida Granath (S).

Målgruppen är unga från mellanstadiet till gymnasiet. Olika grupper med särskilda behov av insatser kan till exempel vara unga med psykisk ohälsa, sociala svårigheter eller skolsvårigheter.

Ungdomslotsarna kommer att arbeta för att upptäcka barn och unga i behov av stöd, guida till meningsfull fritid och motivera till förändringsarbete. De ska också arbeta för att öka ungas delaktighet, samt jobba förebyggande med riskhelger som skolavslutningar och valborg.

Ungdomslotsarna kommer att anställas inom kulturverksamheten och verka i mellanrummet mellan skola, socialtjänst, fritid och föreningsliv. Satsningen ska ge ungdomarna ökad tillgång till samhällets olika resurser och förebygga att de hamnar i utanförskap eller kriminalitet. Det är en samverkan mellan olika delar av kommunen där socialtjänst, skola, elevhälsa, kultur och fritid samarbetar.

-Vi chefer som samverkar kring barn och unga tycker att den här satsningen på ungdomslotsar är jättespännande och vi ser fram mot många ansökningar. Vi tror att det här kommer att göra stor skillnad för våra unga i Finspångs kommun, säger Håkan Forsberg, kulturchef.

Relaterad information

Kontakt

Håkan Forsberg
Kulturchef

0122-855 25
hakan.forsberg@finspang.se

Kulturhuset, Bergslagsvägen 29, 612 80 Finspång

Mikael Wallin (L)
Utbildningsråd
Kommunstyrelsen

0122 - 852 72
mikael.wallin1@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång